Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Main Season

วิชานอกห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ปลดล็อคความสามารถ ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และกล้าค้นหาและเดินตามความฝันของตนเอง พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเขาด้วยตัวเขาเอง โดยมีอาสาสมัครผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ คอยให้คำแนะนำ และส่งต่อองค์ความรู้ที่มีให้กับเด็กตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์ (ทุกๆวันเสาร์) ซึ่งวันเสาร์สุดท้ายจะเป็นวันแสดงผลงาน หรือวัน Big Day ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนรู้มาต่อสาธารณชน

ไอซ์เริ่มเข้ามาทำ Saturday School จากการเป็นครูอาสาค่ะ นับตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสกับโครงการในวันสัมภาษณ์ ก็มีแต่ความประทับใจ ทีมงานแบ่งพลังบวกดีๆ กับกิจกรรมสนุกๆ ประเทืองปัญญาเต็มไปหมด ยิ่งได้ไปอยู่กับเด็กๆ ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำ มันช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้ในระยะยาวจริง ๆ จากตอนแรก ไอซ์แค่ตั้งใจว่าเข้ามาเพื่อฝึกเป็นครูที่ดีขึ้น แต่ระหว่างทางไป ไอซ์ก็พบว่า ไอซ์ได้เป็น “คน” ที่ดีขึ้นไปด้วย …ก่อนหน้านี้เคยคิดมาตลอดว่าอยากเห็นสังคมที่ดีกว่าแบบนั้นแบบนี้ แต่ที่นี่ เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีกว่านั้นโดยตรง

อภิษฎา โสภาพันธุ์ (ไอซ์) Project Manager SS10

“วันเสาร์ที่เคยธรรมดา ๆ ก็ได้กลายเป็นวันเติมพลังใจ ที่ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็รู้สึกดีไปพร้อมๆกัน”

นภภิส โพธิสัตย์ (บัว) หัวหน้าทีมโครงการ Saturday School Main Season

กล้าที่จะฝัน

รักที่จะเรียน

สู้ไม่ถอย