Saturday School Foundation

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

มูลนิธิ Saturday School

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Student Support

การช่วยสานฝันให้กับเด็ก สู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ผ่านระบบพี่เลี้ยง โดยอาสาสมัครจะช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนอนาคต ช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นไปได้ให้กับเด็กให้สามารถไปถึงความฝันได้และได้กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมของเขาเองต่อไป

ตั้งแต่มาเข้าร่วมโครงการ SSSS ก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่เป็นที่ของ “พลังด้านบวก” จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงาน พี่เมนเทอร์อาสา หรือน้อง ๆ ม.ปลาย ทุกคนต่างมาพร้อมกับความตั้งใจ และพลังงานบวกแบบจัดเต็มกันจริง ๆ ค่ะ

ถึงจะเพิ่งเข้ามาร่วม SSSS ได้ไม่นาน แต่ก็เห็นทีมงานและพี่เมนเทอร์อาสาทุกคนทุ่มเททำงานร่วมกัน ให้เวลาส่วนตัว เครื่องมือ และคอนเน็คชั่นต่างๆ ที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนอนาคตให้น้องม.ปลายในโครงการของเราให้ได้อย่างดีที่สุด น้อง ๆ เองก็มาพร้อมกับพลังงาน ความสดใส และความตั้งใจที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เมื่อทุกคนได้มาเจอกัน ก็ยิ่งทำให้เกิดเป็นพลังงานด้านบวก ที่ทำให้เวลาทุกอาทิตย์ที่เราได้มาทำกิจกรรมนั้นทั้งสนุกทั้งมีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ โดยเฉพาะบางทีอาจจะเหนื่อยหรือเครียดมาจากสังคมข้างนอก พอกลับมาใช้เวลากับที่นี่ก็เหมือนได้เยียวยา ได้ฟื้นฟูพลังใจให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งค่ะ

รวมพร ศิระธนาพันธ์ (รวม) ทีมเวิร์คช็อป SSSS

ในโครงการ Saturday School Student Support ทีมงานและเมนเทอร์จิตอาสาทุกคนมุ่งเน้นการผลักดันศักยภาพและการวางแผนเส้นทางให้เหมาะสมกับน้องแต่ละคน

น้องบางคนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้ว พี่ๆก็ช่วยเติมนํ้ามันและวางแผนเส้นทางให้น้องไปถึงจุดหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้องบางคนภาพยังไม่ชัดเจนว่าจุดหมายที่อยากทํา อยากเรียน อยากเป็นคืออะไร พี่ๆก็ช่วยหาให้ข้อมูลกันสุดๆ ทั้งจากประสบการณ์และคนรู้จัก และช่วยติดอาวุธต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพจุดหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการคุยกันทุกๆครั้ง รู้สึกได้ถึงพลังและทีมเวิร์คของทุกคนมากๆ มีการอัพเดท progress ของน้องๆและกิจกรรมที่ทํากันอยู่ตลอด สนุกและท้าทาย เหมือนได้กลับไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนๆอีกครั้งเลย 🙂

ปิยาพัชร เติบศิริ (มะเหมี่ยว) Mentor SSSS

สานฝันน้องม.ปลาย

อาชีพ

พัฒนาทักษะ