Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Projects

ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ด้วยการพัฒนาศักยภาพและช่วยขยายโอกาสให้น้อง ๆ ในกทม. พร้อม ๆ กับพัฒนาความสามารถของตัวคุณไปด้วย พวกเราขอชวนเพื่อน ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ชวนน้อง ๆ ม.ปลายร่วมเดินทางไปกับพี่เมนเทอร์ ร่วมสำรวจตัวเอง นอกจากนี้ เราจะชวนน้อง ๆ ไปสัมผัสประสบการณ์ในสายอาชีพที่พวกเขาสนใจ เพื่อค้นหาเป้าหมายที่ตั้งใจในการศึกษาต่อ!
 

ต่อยอดผลลัพธ์จากโครงการ Saturday School ในกรุงเทพฯ ไปสู่โรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ มีโอกาสในการทดลองค้นหาหาตัวเองผ่านวิชานอกห้องเรียน

โครงการในอดีต