Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

สาส์นจากผู้ก่อตั้ง

“ตั้งแต่ผมได้เริ่มโครงการ Saturday School ผ่านมาถึงปีที่ 5 ได้ถูกพัฒนามาเป็นมูลนิธิ ภาพที่ผมอยากเห็น เริ่มเป็นจริงมากขึ้นเรื่อย ๆ เหมือนกับตอนแรกที่เริ่มทำ วิสัยทัศน์ที่ผมเห็น คือ Saturday School นี้ ต้องไม่ใช่ Saturday School ของเด็กที่ผมสอนเพียงเท่านั้น แต่มันควรจะเป็นพื้นที่ผลักดันให้คนในสังคมออกจากบ้านมาร่วมกันสร้างสังคมแบบใหม่ที่ทุกคนอยากจะเห็น Saturday School หน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควร ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้ จากหนึ่งห้องเรียนสู่หลายสิบห้องเรียนและจากครูอาสาหลักสิบกลายเป็นหลักร้อย จากการมาสอนเฉพาะวันเสาร์ ทุกวันโดยเฉพาะช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานกับวันหยุด ได้กลายเป็นพื้นที่ที่พวกเขามาพบกันและเลือกที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคม สิ่งที่เราทำคือนอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เด็กได้มาเลือกเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนที่ตัวเองอยากจะเรียนและได้รับแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองแล้ว Saturday School ยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกที่ทำงานของคนในสังคมเลือกที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองจนถึงที่สุดในทางที่อยากจะเป็นพร้อมรับแรงบันดาลใจไปขับเคลื่อนชีวิตตัวเองและส่งต่อให้กับคนอื่นในสังคม

หลายปีที่คนในสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Saturday School นำเรื่องราวที่เขาได้พบเจอใน Saturday School ไปบอกต่อและเชิญชวนเพื่อนพี่น้องที่เขารู้จัก เข้ามามีส่วนร่วมกับเรามากขึ้น ที่น่าสนใจคือ พวกเขาเหล่านั้นเชิญชวนด้วยประสบการณ์ สิ่งที่ได้กลับไปแตกต่างกัน ตั้งแต่การได้ออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเอง จนมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากขึ้น บางคนหายจากการอาการซึมเศร้า บางคนได้เพื่อนที่ดีกลับไป และอีกหลายคนพูดถึงประสบการณ์ที่ได้เห็นเด็กที่เขาได้สอนเติบโตอย่างก้าวกระโดด และปลดล็อคความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อ

มากไปกว่านั้นการมีส่วนร่วมของคนใน Saturday School ที่ผมประทับใจมากคือแต่ละคนร่วมสร้าง Saturday School ออกมาในรูปแบบที่เขาอยากให้Saturday Schoolเป็น ไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดทุกอย่างเพียงคนเดียว และไม่ใช่เพียงแค่อาสาสมัครเท่านั้นที่เป็นคนช่วยกันกำหนดบรรยากาศของ Saturday School แต่เด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ของเรา ก็มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัน Big Day ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการ และคนที่จะช่วยกันทำให้บรรยากาศดี ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมก็คือ “ทุกคน” ในสังคม ผมเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การศึกษาไทยและสังคมไทยที่อยากจะให้เป็นให้เกิดขึ้นได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแรงขับเคลื่อนนี้ด้วยกันครับ

สรวิศ ไพบูลย์รัตนากร

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์