Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Bangkok

วิชานอกห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้ปลดล็อคความสามารถ ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และกล้าค้นหาและเดินตามความฝันของตนเอง พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถกลับมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมของเขาด้วยตัวเขาเอง โดยมีอาสาสมัครผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ และส่งต่อองค์ความรู้ที่มีให้กับเด็กตลอดระยะเวลาในการเรียนรู้ตลอดโครงการ (ทุกวันเสาร์) ซึ่งวันเสาร์สุดท้ายจะเป็นวันแสดงผลงาน (Big Day) ที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนรู้มาต่อสาธารณชน

Saturday School Bangkok season 5 เปิดรับผู้สนใจเป็นอาสา

ชวนทุกคนร่วมมือกับ Saturday School และกรุงเทพมหานคร ในการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่กิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘นโยบายเรียนดี’ เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในกทม. ทำกิจกรรมกับน้อง ๆ ในโรงเรียน เป็นเวลา 7-8 สัปดาห์ ในห้องเรียน 2 รูปแบบ คือ

• Saturday Classroom สอนวิชานอกหลักสูตรตามความสนใจของน้อง ๆ
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.30 น.

• After School Classroom สอนวิชาในหลักสูตรหลังเลิกเรียน
1 วันธรรมดาต่อสัปดาห์ เวลา 15.30-16.30 น.

การจัดการบัญชีข้อมูลอาสาสมัครและเด็กเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินการภายใต้ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรุงเทพมหานคร และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โรงเรียนที่เปิดรับครูอาสา

รายงานโครงการ Saturday School Bangkok season 2
ปีการศึกษาที่ 1/2566

ไอซ์เริ่มเข้ามาทำ Saturday School จากการเป็นครูอาสาค่ะ นับตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสกับโครงการในวันสัมภาษณ์ ก็มีแต่ความประทับใจ ทีมงานแบ่งพลังบวกดีๆ กับกิจกรรมสนุกๆ ประเทืองปัญญาเต็มไปหมด ยิ่งได้ไปอยู่กับเด็กๆ ก็ได้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราช่วยกันทำ มันช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ ได้ในระยะยาวจริง ๆ จากตอนแรก ไอซ์แค่ตั้งใจว่าเข้ามาเพื่อฝึกเป็นครูที่ดีขึ้น แต่ระหว่างทางไป ไอซ์ก็พบว่า ไอซ์ได้เป็น “คน” ที่ดีขึ้นไปด้วย… ก่อนหน้านี้เคยคิดมาตลอดว่าอยากเห็นสังคมที่ดีกว่าแบบนั้นแบบนี้ แต่ที่นี่ เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีกว่านั้นโดยตรง

อภิษฎา โสภาพันธุ์ (ไอซ์) Project Manager SS10

“วันเสาร์ที่เคยธรรมดา ๆ ก็ได้กลายเป็นวันเติมพลังใจ ที่ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ก็รู้สึกดีไปพร้อม ๆ กัน”

นภภิส โพธิสัตย์ (บัว) อาสาสมัคร Saturday School Main Season 8.5

กล้าที่จะฝัน

รักที่จะเรียน

สู้ไม่ถอย