Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

 • อังกฤษ
 • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Volunteer Projects

รับสมัครอาสา Volunteer Project Manager

มาร่วมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของคุณ กับโครงการ Saturday School ที่เรากำลังมองหาอาสาสมัครผู้มีใจรักการพัฒนาและอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงการศึกษาในแบบของตนเอง…มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับเด็กไทย และเปลี่ยนแปลงสังคมไปพร้อมกับเรา!

 • วางแผนและจัดการโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการทีมอาสาสมัครและครูอาสา
 • ติดตามและพัฒนาการดำเนินงานกับทีมมูลนิธิ
 • สร้างเครือข่ายกับองค์กรและชุมชนในพื้นที่
 • ชั่วโมงกิจกรรม: อย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ประสบการณ์ในการจัดการโครงการและการเป็นผู้นำ
 • โอกาสในการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ
 • ความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย
 • เกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการจาก Saturday School

ทำกิจกรรม ก.ย. 67 – ก.พ. 68 ตามที่รายละเอียดโครงการกำหนด

ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ด้วยการพัฒนาศักยภาพและช่วยขยายโอกาสให้น้อง ๆ ในกทม. พร้อม ๆ กับพัฒนาความสามารถของตัวคุณไปด้วย พวกเราขอชวนเพื่อน ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับทุกคน

ชวนน้อง ๆ ม.ปลายร่วมเดินทางไปกับพี่เมนเทอร์ ร่วมสำรวจตัวเอง นอกจากนี้ เราจะชวนน้อง ๆ ไปสัมผัสประสบการณ์ในสายอาชีพที่พวกเขาสนใจ เพื่อค้นหาเป้าหมายที่ตั้งใจในการศึกษาต่อ!
 

ต่อยอดผลลัพธ์จากโครงการ Saturday School ในกรุงเทพฯ ไปสู่โรงเรียนในแต่ละจังหวัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ มีโอกาสในการทดลองค้นหาหาตัวเองผ่านวิชานอกห้องเรียน

โครงการในอดีต