Saturday School Foundation

Logo Saturday School

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

  • อังกฤษ
  • ไทย

Follow us on :

Saturday School Foundation

"The Future of Our Education is in Your Hands"

Saturday School Student Support

นี่คือโครงการที่มีเป้าหมายช่วยสานฝันให้น้อง ๆ ไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ผ่านระบบพี่เลี้ยง โดยอาสาสมัครรับบทบาทในการช่วยให้คำปรึกษาในการวางแผนอนาคต ช่วยชี้แนะแนวทางที่เป็นไปได้ให้กับน้อง ๆ ให้สามารถไปถึงความฝันได้และได้กลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมของเขาเองต่อไป

โครงการที่กำลังทำกิจกรรมในตอนนี้ !

ทำกิจกรรมที่ :

กรุงเทพชั้นใน

MRT คลองเตยหรือใกล้เคียง
(กำหนดภายหลัง)

Saturday School Student Support Season 7 
 
เรากำลังเปิดรับอาสาทีมงานหลัก (Core Team) เข้ามาร่วมสานฝันให้กับน้อง ๆ ม.ปลาย! 🔎
 
กลับมาอีกครั้งกับโครงการ SSSS ที่จะชวนน้อง ๆ ม.ปลายร่วมเดินทางไปกับพี่เมนเทอร์ ร่วมสำรวจตัวเอง นอกจากนี้ เราจะชวนน้อง ๆ ไปสัมผัสประสบการณ์ในสายอาชีพที่พวกเขาสนใจ เพื่อค้นหาเป้าหมายที่ตั้งใจในการศึกษาต่อ!
 
กำหนดการ : ห้องเรียนวันเสาร์ เวลา 9.00-12.30 น. โดยประมาณ
ระยะเวลาโครงการ :
• เตรียมกิจกรรม ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 66
• ทุกวันเสาร์ เริ่ม 23 ธ.ค. 66 – 3 ก.พ. 67
• วัน BIG DAY กิจกรรมแสดงผลงาน : 10 ก.พ. 67
  

ปิดรับสมัคร ดูตำแหน่งใกล้เคียงที่ Learning Facilitator : Saturday School Bangkok

ร่วมสนับสนุนและเป็นเพื่อนช่วยคิดให้กับเมนเทอร์ ในการวางแผนการสอน และให้คำปรึกษาน้อง ๆ

📋 Volunteer Job Description

– ร่วมออกแบบกิจกรรม Mentor Training
– ร่วม Support จิตใจ และให้ Feedback ให้แก่ Mentor ในรูปแบบกลุ่มย่อย
– ประสานร่วมกับทีม Impact Analyst และทีม People & Activity ตลอดโครงการ

😍 เหมาะกับใคร

– Active Listening: มีประสบการณ์เกี่ยวกับทักษะการฟังอย่างตั้งใจ (ถ้ามีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการปรึกษา/คลินิก หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับทักษะการฟังอย่างตั้งใจมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– Communication: มีทักษะการสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
– Joy with Unforeseen Challenge: พร้อมช่วยเหลือพี่เมนเทอร์และทีมอาสาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ
– Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกิจกรรม

ปิดรับสมัคร ดูตำแหน่งใกล้เคียงที่ Monitoring & Evaluation (ME) : Saturday School Bangkok

สังเกต เก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมิน และพัฒนาศักยภาพของน้อง ๆ และพี่ ๆ Mentor

📋 Volunteer Job Description

– เรียนรู้และร่วมพัฒนาเครื่องมือการวัดผลกับทีม Research จาก Foundation Core Team
– สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและหลักการของการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนให้กับพี่เมนเทอร์
– ลงพื้นที่โรงเรียน เข้าไปมีส่วนร่วม สังเกต และเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
– วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
– ร่วมจัดทำสรุปผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับจากโครงการ

😍 เหมาะกับใคร

– Commitment: สามารถเข้าร่วมห้องเรียน และลงพื้นที่ได้ทุกสัปดาห์ (หรืออย่างน้อย 80%)
– Questioner: มีพื้นฐานหรือมีความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
– Open-mindedness: พร้อมที่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สรรหานักเรียนและเมนเทอร์ที่ความพร้อมและเหมาะสม รวมถึงดูแลกิจกรรมตลอดโครงการ

📋 Volunteer Job Description

– ร่วมออกแบบและดูแลการรับสมัครพี่เมนเทอร์และนักเรียน
– ร่วมออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง Onsite และ Online เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมอาสา ตลอดระยะเวลาโครงการ
– เป็นผู้นำกิจกรรม (Facilitator)

😍 เหมาะกับใคร

– Interviewer: สามารถออกแบบคำถาม เเละบทพูดสำหรับการสัมภาษณ์ทั้งทางออนไลน์และพบหน้า
– Planning: รักในการวางแผน มีทักษะในการจัดการงาน Event ต่าง ๆ
– Challenge: ชอบความท้าทาย รู้สึกสนุกที่ได้ทดลองสิ่งใหม่ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและปรับตัว
– Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์

ตัวแทนในการสื่อสารทั้งในและนอกโครงการ

📋 Volunteer Job Description (3 ตำแหน่ง)

1. Content Creator สร้างสรรค์เนื้อหา
2. Graphic Designer ออกแบบจัดทำกราฟิก
3. Media สร้างสรรค์งานภาพถ่ายและวิดีโอ

😍 เหมาะกับใคร

– Creator: มีความสนใจในด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ หรือการตลาด
– Creativity: มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถสร้างแนวทางการสื่อสารที่น่าสนใจได้

ตั้งแต่มาเข้าร่วมโครงการ SSSS ก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่เป็นที่ของ “พลังด้านบวก” จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงาน พี่เมนเทอร์อาสา หรือน้อง ๆ ม.ปลาย ทุกคนต่างมาพร้อมกับความตั้งใจ และพลังงานบวกแบบจัดเต็มกันจริง ๆ ค่ะ

ถึงจะเพิ่งเข้ามาร่วม SSSS ได้ไม่นาน แต่ก็เห็นทีมงานและพี่เมนเทอร์อาสาทุกคนทุ่มเททำงานร่วมกัน ให้เวลาส่วนตัว เครื่องมือ และคอนเน็คชั่นต่างๆ ที่มีอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนอนาคตให้น้องม.ปลายในโครงการของเราให้ได้อย่างดีที่สุด น้อง ๆ เองก็มาพร้อมกับพลังงาน ความสดใส และความตั้งใจที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เมื่อทุกคนได้มาเจอกัน ก็ยิ่งทำให้เกิดเป็นพลังงานด้านบวก ที่ทำให้เวลาทุกอาทิตย์ที่เราได้มาทำกิจกรรมนั้นทั้งสนุกทั้งมีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ โดยเฉพาะบางทีอาจจะเหนื่อยหรือเครียดมาจากสังคมข้างนอก พอกลับมาใช้เวลากับที่นี่ก็เหมือนได้เยียวยา ได้ฟื้นฟูพลังใจให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งค่ะ

รวมพร ศิระธนาพันธ์ (รวม) ทีมเวิร์คช็อป SSSS

ในโครงการ Saturday School Student Support ทีมงานและเมนเทอร์จิตอาสาทุกคนมุ่งเน้นการผลักดันศักยภาพและการวางแผนเส้นทางให้เหมาะสมกับน้องแต่ละคน

น้องบางคนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้ว พี่ๆก็ช่วยเติมนํ้ามันและวางแผนเส้นทางให้น้องไปถึงจุดหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้องบางคนภาพยังไม่ชัดเจนว่าจุดหมายที่อยากทํา อยากเรียน อยากเป็นคืออะไร พี่ๆก็ช่วยหาให้ข้อมูลกันสุดๆ ทั้งจากประสบการณ์และคนรู้จัก และช่วยติดอาวุธต่างๆ เพื่อให้น้องๆได้เห็นภาพจุดหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการคุยกันทุกๆครั้ง รู้สึกได้ถึงพลังและทีมเวิร์คของทุกคนมากๆ มีการอัพเดท progress ของน้องๆและกิจกรรมที่ทํากันอยู่ตลอด สนุกและท้าทาย เหมือนได้กลับไปทํางานกลุ่มกับเพื่อนๆอีกครั้งเลย 🙂

ปิยาพัชร เติบศิริ (มะเหมี่ยว) Mentor SSSS

บรรยากาศกิจกรรมบางส่วนของน้อง ๆ และพี่อาสา

เป้าหมายโครงการ

สานฝันน้องม.ปลาย

เปิดประสบการณ์

พัฒนาทักษะ